Hlavní obsah

unimaginative [ˌʌnɪˈmædʒɪnətɪv or -ˌneɪtɪv]