Hlavní obsah

unauthorized, BrE+ unauthorised [ʌnˈɔːθəˌraɪzd]

Vyskytuje se v

životopis: (un)authorized biography(ne)autorizovaný životopis

neoprávněný: unauthorised user/accessneoprávněný uživatel/přístup