Hlavní obsah

unauthorized, BrE+ unauthorised [ʌnˈɔːθəˌraɪzd]

Vyskytuje se v

životopis: (ne)autorizovaný životopis(un)authorized biography

neoprávněný: neoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access