Hlavní obsah

turnaj

Nechtěli jste hledat:

turnotočit (se), obrátit (se)

turnabout(úplný) obrat, zvrat

turn againstobrátit (se)

turn around, turn roundotočit (se), otáčet (se), obrátit (se)

turnaroundobrat, zvrat, náhlá změna

turn awayodmítnout, nevpustit (dovnitř)

turn backobrátit (se) , jít zpět

turncoatpřeběhlík, převlékač kabátů

turn downodmítnout

turned outvyfešákovaný, oháknutý