Hlavní obsah

trod [trɒd]

Vyskytuje se v

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb