Hlavní obsah

temp [temp]

Vyskytuje se v

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

hlemýždí: hlemýždím tempemat a snail's pace, at glacial pace

pace: udávat temposet the pace

paced: pomalý, v poklidném tempu příběh ap.slow-paced

set: udat tempo ve veslováníset the stroke

unhurried: volným tempem, beze spěchuat an unhurried pace

tempo: udávat temposet the pace