Hlavní obsah

surveying [sɜːˈveɪɪŋ]

Vyskytuje se v

geological: geological survey(ing)geologický průzkum

structural: structural surveyposouzení statikem budovy

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění, zjišťování názorů

průzkum: market research/surveyekon. průzkum trhu

výzkum: questionnaire surveydotazníkový výzkum