Hlavní obsah

surveying [sɜːˈveɪɪŋ]

Vyskytuje se v

geological: geological survey(ing)geologický průzkum

structural: structural surveyposouzení statikem budovy

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění

survey: sample surveyvýběrové šetření ve statistice

survey: market surveyprůzkum trhu

survey: brief surveyzběžný pohled, zběžné zhodnocení, letmé prohlédnutí

survey: give sb/sth a brief surveyzběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemu

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

průzkum: sociologický průzkumsociological survey

průzkum: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll(s)/survey

výzkum: dotazníkový výzkumquestionnaire survey