Hlavní obsah

supplier [səˈplaɪə]

Přídavné jméno

  • supplier countrydodavatelská zeměsupplier creditdodavatelský úvěr