Hlavní obsah

starve [stɑːv]

Vyskytuje se v

starve: be starvedof sth trpět nedostatkem čeho, prahnout po čem

starve for: be starving forsth AmE dychtit, toužit po čem, velmi postrádat co co už dlouho chybí

starve into: starve sb intosth (vy)hladověním přinutit koho k čemu