Hlavní obsah

starve [stɑːv]

Vyskytuje se v

starve: be starvedof sth trpět nedostatkem čeho, prahnout po čem

starve for: be starving forsth AmE dychtit, toužit po čem, velmi postrádat co co už dlouho chybí

starve into: starve sb intosth (vy)hladověním přinutit koho k čemu

hlad: starve sbtrápit koho hlady

hrozný: I am starving/famished.Mám hrozný hlad.

mořit: starve sb, deprive sb of foodmořit koho hlady

trpět: suffer (from) hunger, be starvingtrpět hladem

umírat: be starvingumírat hladem

umřít: starve to death, die of hungerumřít hladem

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.