Hlavní obsah

starořímský

Nechtěli jste hledat:

staplersešívačka

starhvězda

starboard(jsoucí) na pravoboku

starchškrob

starched(na)škrobený

starchyškrobovitý, škrobnatý, škrobový

star-crossedosudem/smůlou stíhaný/pronásledovaný, prokletý

stardomhvězdná popularita, sláva

starezírat, civět, dívat se upřeně

stare downdonutit uhnout pohledem