Hlavní obsah

spoilt, AmE spoiled spOIld [spɔɪlt]

Související hesla

pt&pp of spoil

Vyskytuje se v

spoil: spoilskořist, výtěžek, zisk

spoil: be spoilt for choicemít bohatý výběr

spoil for: be spoiling forsth lačnit, dychtit po čem rvačce ap.

fun: spoil sb's funzkazit komu zábavu

spoil: the spoils of warválečná kořist

spoil: spoil tip/heapvýsypka, halda, odval, kypa vyvezená hlušina z dolu ap.

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

kazit: kazit komu radostspoil sb's pleasure

zkazit: Všechno jsi zkazil.You have spoilt it all.