Hlavní obsah

soup [suːp]

Vyskytuje se v

cream: cream of mushroom souphoubová krémová polévka

dish: AmE dish soapprostředek na (mytí) nádobí

glycerine: glycerine soapglycerinové mýdlo

leek: leek souppórková polévka

mushroom: mushroom souphoubová polévka

noodle: noodle soupnudlová polévka

opera: lit. soap operamýdlová opera nekonečný TV seriál

packet: packet souppolévka v sáčku

soap: bar of soapkostka mýdla

tripe: tripe soupdršťková polévka

turnip: turnip souptuřínová polévka

chunky: chunky souppolévka s kousky masa

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.