Hlavní obsah

glycerine, AmE! glycerin 'glIsErIn [ˈglɪsərɪn or ˌglɪsəˈriːn]

Podstatné jméno

  • chem.glycerin, glycerolglycerine soapglycerinové mýdlo

Vyskytuje se v

glycerine: glycerine soapglycerinové mýdlo