Hlavní obsah

sexual [ˈsekʃʊəl or -ksjʊ-]

Přídavné jméno

  • sexuální, pohlavnísexual maturitypohlavní zralostsexual reproduction/actpohlavní rozmnožování/aktsexual orientation/preferencesexuální orientace

Vyskytuje se v

fantasy: sexual fantasieserotické představy

harassment: sexual harassmentsexuální obtěžování na pracovišti

intercourse: have (sexual) intercourse with sbmít (pohlavní) styk, souložit s kým

sexual: sexual maturitypohlavní zralost