Hlavní obsah

sexually [ˈsekʃʊəlɪ or -ksjʊ-]

Vyskytuje se v

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

available: sexually available(sexuálně) povolná

fantasy: sexual fantasieserotické představy

harassment: sexual harassmentsexuální obtěžování na pracovišti

intercourse: have (sexual) intercourse with sbmít (pohlavní) styk, souložit s kým

sexually: sexually transmitted diseasespohlavně přenosné choroby

obtěžování: sexual harassmentsexuální obtěžování

orientace: sexual orientationsexuální orientace

pohlavně: sexually maturepohlavně dospělý

pohlavní: sexual reproductionpohlavní rozmnožování

přenosný: sexually transmitted diseasespohlavně přenosné choroby

sexuální: sex(ual) educationsexuální výchova

zneužití: sexual abusepohlavní zneužití

zralost: sexual maturitypohlavní zralost

přitažlivost: sexual attraction, sex appealsexuální přitažlivost

styk: sexually transmittedpřenášený pohlavním stykem

úchylka: sexual deviationsexuální úchylka

sexual: sexual maturitypohlavní zralost