Hlavní obsah

sekat

Nedokonavé sloveso

  1. (sekerou ap.) co cut, chop sth(silnými údery) hack (at) sthsekat trávucut/mow (the) grasssekat dřívíchop wood viz též seknout
  2. (v hokeji) slash
  3. (tesat) co carve(dlátem) chisel(nápis ap.) engrave sth
  4. expr.(prudce pohybovat) do čeho slashexpr.(máchat) swingexpr.(packou) claw at sth

Vyskytuje se v

trávník: mow the lawn/grass(po)sekat trávník

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

latina: behave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straightsekat latinu

grass: cut the grass(po)sekat trávník

sekat: cut/mow (the) grasssekat trávu