Hlavní obsah

segmented [segˈmentɪd]

Vyskytuje se v

line: line segmentúsečka

segment: geom. line segmentúsečka