Hlavní obsah

SE

Vyskytuje se v

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

abase: abase osf to sthponížit se, snížit se, pokořit se k čemu

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

account: open an accountotevřít si účet

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

acquainted: be acquainted with sbznát se s kým

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

act: act suspiciouslychovat se podezřele

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

affection: with affections láskou, láskyplně

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

agape: with one's mouth agapes ústy dokořán

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

a, an: I will have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

magnitude: rozměr, rozsahorder of magnitude

order: (kněžský) stavorders

order around: rozkazovat komu, sekýrovat, komandovat kohoorder sb around

tall: těžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavektall order

adjudication: prohlášení konkurzupráv. adjudication of bankruptcy, adjudication order

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

alphabetical: v abecedním pořadí, podle abecedyin alphabetical order

ascending: vzestupné pořadíascending order

backlog: ještě nevyřízené objednávkybacklog of orders

cancel: zrušit objednávkucancel the order

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

eviction: příkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)eviction order

extended: rojnicevoj. extended order

garter: Podvazkový řádOrder of the Garter

holy orders: přijmout svěcení stát se knězemtake holy orders

Jesuit: jezuitský řádJesuit order

loose: volná formacevoj. loose order

maintenance: soudní příkaz k vyživovací povinnostipráv. maintenance order

monastic: řeholní řádymonastic orders

numeral: v číselném pořádkuin numeral order

open: ekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupyopen order

picking: vychystávání/kompletování objednávkyorder picking

place: zadat objednávku na coplace an order for sth

point: procedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of order

possession: soudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhovánípráv. possession order

priority: podle důležitostiin order of priority

set: dát do pořádku, uspořádat coset sth in order

short: bez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněin short order

submit: zadat/udělat objednávkusubmit an order

view: žádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.order to view

waste: příkaz k uhrazení soudních výlohwasted costs order

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

maltézský: Řád maltézských rytířůOrder of the Knights of Malta

mimo: mimo provozout of service, out of order

nařízení: vydat nařízeníissue an order

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

obrácený: v obráceném pořadíin reverse(d) order

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

odluka: rozhodnutí o odluce (manželů)separation order

platební: platební příkazpayment order

podle: podle abecedyin alphabetical order, alphabetically

podvazkový: Podvazkový řádOrder of the Garter

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth