Hlavní obsah

rend [rend]

Vyskytuje se v

rent: rent (out)sth to sb pronajmout co komu, (pro)pachtovat pozemek ap.

arrears: rent arrearsdlužné nájemné

arrears: be in rent arrearsdlužit za nájem, dlužit nájemné/na nájemném

arrears: outstanding rent arrearsneuhrazené nedoplatky nájemného

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

rent: rooms to rentpokoje k pronájmu

rent: AmE for rentk pronájmu

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné

room: rooms to rentpokoje k pronájmu

nájem: dát co komu do nájmurent sth (out) to sb

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

pronájem: k pronájmufor/to rent, to let

pronajmutí: k pronajmutífor rent/hire, na podnájem též BrE to let

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

renta: ekon. naturální rentarent in kind

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

regulace: (státní) regulace nájemnéhorent control/regulation

vystěhovat: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for rent arrears