Hlavní obsah

rend [rend]

Vyskytuje se v

rent: rent (out)sth to sb pronajmout co komu, (pro)pachtovat pozemek ap.

arrears: outstanding rent arrearsneuhrazené nedoplatky nájemného

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

room: rooms to rentpokoje k pronájmu

nájem: rent sth (out) to sbdát co komu do nájmu

nájemné: rent arrears, back rentdlužné nájemné

pronájem: for/to rent, to letk pronájmu

pronajmutí: for rent/hire, na podnájem též BrE to letk pronajmutí

půjčovna: car hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)půjčovna aut

renta: rent in kindekon. naturální renta

půjčit si: We can rent a car for 50 dollars a day.Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.

regulace: rent control/regulation(státní) regulace nájemného

vystěhovat: evict sb for rent arrearsvystěhovat koho pro neplacení nájemného