Hlavní obsah

remizovat

Nechtěli jste hledat:

Remembrance DayDen příměří

remindpřipomenout

reminderpřipomínka, memento, připomenutí

reminisce(nostalgicky) vzpomínat, oddávat se vzpomínkám

reminiscencevzpomínky, reminiscence

reminiscentpřipomínající, evokující

remissnedbalý, ledabylý, laxní

remissionremise, polevení, odeznění příznaků

remitkompetence, pravomoc , náplň práce

remittanceplatba, úhrada