Hlavní obsah

relié

Nechtěli jste hledat:

relicpozůstatek, přežitek

relybýt závislý , být odkázán , muset spoléhat

reliantodkázaný , závislý

reliefúleva, ulehčení

relieveulevit , (u)tišit, zmírnit

relievedúlevu pociťující, uklidněný

religionnáboženství, vyznání, víra

religiosityzbožnost, pobožnost, nábožnost

religiousnáboženský, církevní

religiouslysvědomitě, poctivě, pravidelně

relinquishvzdát se, zříci se , upustit