Hlavní obsah

reklamní

Vyskytuje se v

break: commercial breakreklamní přestávka v televizi, rádiu

campaign: election/advertising campaignvolební/reklamní kampaň

reklamní: advertising agency/campaignreklamní agentura/kampaň