Hlavní obsah

rebuke [rɪˈbjuːk]

Sloveso

  • sb for sth form. (po)kárat koho za co, vynadat komu za co, (vy)plísnit koho za co ostře