Hlavní obsah

powdered [ˈpaʊdəd]

Vyskytuje se v

powder: milk powdersušené mléko

whey: whey powdersušená syrovátka, syrovátkový prášek

kypřicí: baking powderkypřicí prášek

moučka: BrE icing/powdered sugar, AmE confectioner's sugarcukr moučka

prací: washing powder, detergentprací prášek

prášek: baking powdergastr. kypřicí prášek, prášek do pečiva

práškový: powdered/BrE icing/AmE confectioners' sugarpráškový cukr

sníh: powder snowprachový sníh

sušený: powdered milk, milk powder, dried/AmE dry milksušené mléko

škrobový: starch powderškrobová moučka

zásyp: baby powderdětský zásyp

drtit: pulverize, powder(ize) sthdrtit co na prach

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

prach: powder keg, tinderboxpřen. sud prachu nebezpečná situace ap.