Hlavní obsah

poverty line

Vyskytuje se v

hranice: below/on the poverty line/levelna hranici/pod hranicí chudoby