Hlavní obsah

podobat se

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

similar: be similar in size to sb/sthpodobat se velikostí komu/čemu

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čím

podobat se: be like two peas in a podpodobat se jako vejce vejci