Hlavní obsah

podepsaný

Přídavné jméno

  • signedelektronicky podepsanýe-signed

Podstatné jméno, rod mužský

  • signedpráv. níže podepsanýthe undersigned

Vyskytuje se v

podepsaný: the undersignedpráv. níže podepsaný

reverz: discharge osf/hl. AmE sign out against medical advicepodepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnice

donutit: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

petice: sign the petitionpodepsat petici

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.

blank: signed in blankpodepsaný bianko

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

make: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.