Hlavní obsah

peaceable [ˈpiːsəbəl]

Vyskytuje se v

peaceable: peaceable naturemírumilovná povaha