Hlavní obsah

patently [ˈpeɪtəntlɪ]

Vyskytuje se v

agent: patent agentpatentový zástupce

application: patent applicationpatentová přihláška

grant: grant a patentudělit patent

patent leather: patent leather shoeslakýrky

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

patentový: patent attorney/officepatentový zástupce/úřad

přihlásit: register a patentpřihlásit patent

přihláška: patent applicationpatentová přihláška

zřejmě: obviously, evidently, manifestly, patently(zcela) zřejmě jasně

zaregistrovat: register a patentzaregistrovat si patent

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co