Hlavní obsah

paragraph [ˈpærəˌgrɑːf or -ˌgræf]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

paragraph: paragraph indentodsazení odstavce