Hlavní obsah

připouštět

Vyskytuje se v

objection: práv. objection overruled/sustainednámitka se zamítá/připouští u soudu

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

připouštět: I admit to being lazy.Připouštím, že jsem líný.