Hlavní obsah

overpower [ˌəʊvəˈpaʊə]

Sloveso

  • sb přemoci, zdolat koho za použití síly