Hlavní obsah

musical [ˈmjuːzɪkəl]

Vyskytuje se v

background: background music, musical backgroundhudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadí

director: musical directorhudební ředitel opery ap.

hrací: hrací skříň(ka)music(al) box

hudební: hudební nástrojmusical instrument

skupina: (hudební) skupinaband, (musical) group

pozadí: hudební pozadímusical background

talent: hudební talentmusical talent