Hlavní obsah

musical [ˈmjuːzɪkəl]

Vyskytuje se v

background: background music, musical backgroundhudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadí

director: musical directorhudební ředitel, dirigent opery ap.

hrací: music(al) boxhrací skříň(ka)

hudební: musical instrumenthudební nástroj

skupina: band, (musical) group(hudební) skupina

pozadí: musical backgroundhudební pozadí

talent: musical talent, talent for musichudební talent

musical: musical clockhrací hodiny