Hlavní obsah

hudební

Přídavné jméno

  • musicalhudební nástrojmusical instrumenthudební skladatelcomposer

Vyskytuje se v

skupina: (hudební) skupinaband, (musical) group

pozadí: hudební pozadímusical background

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

talent: hudební talentmusical talent

academy: academy of musichudební akademie

background: background music, musical backgroundhudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadí

director: musical directorhudební ředitel opery ap.

medium: music/data mediahudební/datové nosiče

music: music videohudební (video)klip

music: department of music, music departmentkatedra hudební vědy