Hlavní obsah

hudební

Přídavné jméno

  • musicalhudební nástrojmusical instrumenthudební skladatelcomposer

Vyskytuje se v

skupina: (hudební) skupinaband, (musical) group

pozadí: hudební pozadímusical background

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

talent: hudební talentmusical talent, talent for music

academy: hudební akademieacademy of music

background: hudební kulisa, hudební podkres, hudba na pozadíbackground music, musical background

director: hudební ředitel, dirigent opery ap.musical director

medium: hudební/datové nosičemusic/data media

music: hudební (video)klipmusic video

hudební: hudební nástrojmusical instrument