Hlavní obsah

lobby [ˈlɒbɪ]

Sloveso-ie-

  • sb polit. lobbovat u koho, ovlivňovat koho ve vládě ap.lobby for/against sthlobbovat, uplatňovat lobby pro co, proti čemu

Vyskytuje se v

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

lobby: lobbovat, uplatňovat c!lobby pro co, proti čemulobby for/against sth