Hlavní obsah

lidový

Přídavné jméno

  1. (obecně rozšířený) popular(o institucích, stranách ap.) people'slidová moudrostpopular wisdom
  2. (obyčejný) plebeian(hovorový - jazyk ap.) demotic, colloquialza lidové cenyat popular prices, at very affordable prices
  3. (z lidu ap.) folk(styl ap.) folkish, folksy(oblastně typický) vernacularlidová píseňfolk song

Vyskytuje se v

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

zvyk: folk customslidové zvyky

umělec: folk artistlidový umělec

people: people's republiclidová republika

popcorn: popcorn movielidový film nenáročný pro široké masy, typicky americký film hl. akční s nenáročnou zápletkou

singer: folk singerfolkový zpěvák, zpěvák lidových písní

vernacular: vernacular architecturelidová architektura

lidový: popular wisdomlidová moudrost