Hlavní obsah

laud [lɔːd]

Vyskytuje se v

loud: out loudnahlas vyslovit, přečíst

sound: sound loudznít hlasitě

voice: in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.

hlásný: megaphone, BrE loud-hailer, AmE bullhorn, speaking trumpethlásná trouba megafon