Hlavní obsah

lapping [ˈlæpɪŋ]

Odvozená slova

lap

Vyskytuje se v

lap: lap (around)(jednou) obtočit kolem cívky ap.

klín: be sitting in sb's lap/on sb's knee(s)sedět komu na klíně

konec: five laps to gopět kol do konce

zbývat: Five laps to go.Zbývá pět kol.