Hlavní obsah

invalidní

Přídavné jméno

  1. (postižený) disabled(dlouhodobě nemocný) invalid
  2. (pro invalidy)invalidní vozíkwheelchairinvalidní důchoddisability pension, BrE personal independence payment, (v Británii do roku 2013) disability living allowance, (v Británii do roku 2011) incapacity benefit

Vyskytuje se v

důchod: disability/invalidity pensioninvalidní důchod

trvale: permanently disabledtrvale invalidní

vozík: wheelchairinvalidní vozík

benefit: ekon. disability benefitsinvalidní dávky

disability: disability paymentinvalidní důchod finanční dávka

invalidity: invalidity pension/benefitinvalidní důchod

pension: disability pensioninvalidní důchod

wheelchair: electric/motorized wheelchairelektrický invalidní vozík

invalidní: wheelchairinvalidní vozík