Hlavní obsah

indisponovaný

Nechtěli jste hledat:

indispensablenepostradatelný, nezbytný

indisposedindisponovaný

indispositionindispozice, nevolnost

indisputablenesporný, nepopíratelný

indissolublenezničitelný, nenarušitelný, neporušitelný

indistinctnezřetelný, nejasný

indistinguishablenerozeznatelný, (jsoucí) k nerozeznání

individualindividuální, jednotlivý, samostatný

individualismindividualismus

individualistindividualista/individualistka