Hlavní obsah

imperfect [ɪmˈpɜːfɪkt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

imperfect: the imperfect (tense)imperfektum, imperfektní tvar slovesa