Hlavní obsah

imperátorský

Nechtěli jste hledat:

impenetrablynesrozumitelně

imperativenezbytně nutný, zcela nezbytný

imperceptiblenepostřehnutelný, sotva postřehnutelný, (téměř) neznatelný, nepatrný

imperceptiblynepostřehnutelně, nepatrně, neznatelně

imperfectnedokonalý, vadný

imperfectionnedostatek, nedokonalost

imperialcísařský, imperiální, říšský

imperialismimperialismus

imperialistimperialistický

imperilohrozit , vystavit nebezpečí