Hlavní obsah

headhunt [ˈhedˌhʌnt]

Sloveso

  • sb přetáhnout, (z)lanařit koho pracovníka do jiné firmy ap.