Hlavní obsah

fuming [fjuːmɪŋ]

Vyskytuje se v

exhaust: exhaust gases/fumesspaliny, výfukové plyny

plyn: exhaust fumes/gasesvýfukové plyny

výfukový: exhaust gases/fumesvýfukové plyny

zplodina: exhaust fumesvýfukové zplodiny

fume: fumesvýpary, kouř, dým