Hlavní obsah

fingerprint [ˈfɪŋgəˌprɪnt]

Vyskytuje se v

genetic: genetic fingerprintinggenetická identifikace

čtečka: fingerprint readerčtečka otisku prstů

otisk: fingerprintsotisky prstů

prst: fingerprintsotisky prstů

sejmout: take sb's fingerprints, fingerprint sbsejmout komu otisky prstů

zanechat: He didn't leave any fingerprints.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.