Hlavní obsah

extraterrestrial [ˌekstrətɪˈrestrɪəl]