Hlavní obsah

equip [ɪˈkwɪp]

Vyskytuje se v

equipped: fully-equippedplně vybavený

plně: fully-equippedplně vybavený

disponovaný: physically well-equippedfyzicky dobře disponovaný

vybavit: The car is equipped with air bags.Auto je vybaveno airbagy.