Hlavní obsah

engineering [ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]

Vyskytuje se v

biological: biological engineeringbioinženýrství

engineer: service engineerservisní technik, (technik) údržbář

engineering: mechanical engineeringstrojní inženýrství, strojírenství

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

genetic: genetic engineeringgenové/genetické inženýrství

geology: engineering geologyinženýrská geologie

packaging: packaging film/engineeringobalová fólie/technika

video: video engineertelevizní technik