Hlavní obsah

elevator [ˈelɪˌveɪtə]

Vyskytuje se v

kabina: lift cage, AmE elevator carkabina výtahu

silo: grain silo, k sušení AmE též grain elevatorzeměd. obilné silo

výškový: elevatorlet. výškové kormidlo

šachta: BrE lift/AmE elevator shaftvýtahová šachta

vyjet: I took the elevator to the seventh floor.Vyjel jsem výtahem do sedmého patra.

elevator: take the elevatorjet výtahem