Hlavní obsah

dug [dʌg]

Související hesla

pt&pp of dig

Vyskytuje se v

dig in: dig sth inzarýt co do půdy

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

heel: dig one's heels in, dig in one's heelspostavit si hlavu schválně odporovat naléhání

privát: live in lodgings/digsbydlet na privátě

rýpnout: have a dig at sbrýpnout si do koho

chápat: (Do you) Get it?, slang. Dig that?hovor. Chápeš (to)?

podkopat: dig a tunnel under sthpodkopat se pod čím vyhrabat tunel

prokopat: dig a hole in sthprokopat díru do čeho

pustit se: start eating, hovor. dig inpustit se do jídla

tunel: dig a tunnel(pro)razit tunel

bouda: play a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb(u)šít boudu na koho

kopat: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

sáhnout: dig deep (into one's pockets)sáhnout hluboko do kapsy

sekera: dig up/bury the hatchetvykopat/zakopat válečnou sekyru

vykopat: dig up the hatchetvykopat válečnou sekeru

dig: dig osf out of sthvyhrabat se z čeho problémů ap.