Hlavní obsah

dug [dʌg]

Související hesla

pt&pp of dig

Vyskytuje se v

dig: dig osf out of sthvyhrabat se z čeho problémů ap.

dig: dig deepprovést důkladné vyšetřování

dig in: dig sth inzarýt co do půdy

dig in: be digging innehodlat ustoupit, postavit si hlavu, postavit se na zadní

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

dig out: dig sth outof sth vyhrabat, vylovit co odkud

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

heel: dig one's heels in, dig in one's heelspostavit si hlavu schválně odporovat naléhání

dig: dig for sthhledat v zemi co hrabáním

dig: have a dig at sb about sthrýpnout si do koho kvůli čemu

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

rýpnout: rýpnout si do kohohave a dig at sb

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

podkopat: podkopat se pod čím vyhrabat tuneldig a tunnel under sth

prokopat: prokopat díru do čehodig a hole in sth

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

tunel: (pro)razit tuneldig a tunnel

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

sáhnout: sáhnout hluboko do kapsydig deep (into one's pockets)

sekera: vykopat/zakopat válečnou sekyrudig up/bury the hatchet

vykopat: vykopat válečnou sekerudig up the hatchet